Pidä itsestäsi huolta työntekijänä

                       PAINEITA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT:

                       1. liian monen asiakkaan aiheuttama ylikuormitus

                      2. ammatillinen yksinäisyys

                      3. pelinsääntöjen puuttuminen

                      4. työhön kohdistuva jatkuva kritiikki

                      5. vähäinen palkka

                      6. aggressioiden ja erotiikan kieltäminen

                      7. keski-ikään liittyvä odotusten ja suoritusten kuilu

                      8. tärkeä työ kytkeytyy täydellisyyden tarpeisiin

                      HERKKYYS UUPUA:

                      1. idealistisesti työhön sitoutuvilla

                      2. jäykillä täydellisyyteen pyrkivillä

                      3. työnarkomaaneilla

                      4. ihmisellä, jonka on vaikea sanoa: "Ei !"

                      UUPUMISEN KUVAUS:

                      1. ansaan jäämisen tunne: kovempi työtahti, vähemmän tulosta

                      2. nautinto ja luovuus menettävät merkityksensä: rutiinit ja turhautuminen

                      3. pieni ärsytyskynnys

                      4. fyysiset oireet: flunssat

                      5. krooninen stressi

                      UUPUMINEN ON LENTÄMISTÄ ILMAN HÖYHENIÄ:

                       1. muutaman päivän tyhjä olo ja toivottomuuspuuskat

                      2. voimavarojen vähyys

                      3. pitkäkestoinen ja syvällinen turhautuminen henkilökohtaisella tasolla

                      4. tunne omasta väsymyksestä

                      5. teet työtä entistä enemmän, mutta saat aikaan entistä vähemmän

                      6. sinulla on kyynisiä ajatuksia, unohtamisia, laiminlyöntejä

                       UUPUMISEN TORJUMINEN:

1.     Ota itsellesi aikaa. Rakkaus on ajan antamista. Itseään toteuttavilla ihmisillä 

 työn ja leikin raja on epäselvä.

                      2. Iloitse ja nauti läheisistäsi.

                      3. Muista tankata: etsi tai luo hoitava yhteisösi. Pidä itseäsi hyvänä.

                      4. Älä varastoi vihaa, ahdistusta ja syyllisyyttä.

                      5. Tee surutyötä säännöllisesti.

                      6. Uudista omia sisäisiä lähteitäsi, etsi itsestäsi rauhallinen paikka.

                      7. Anna itsellesi lupa olla haavoittuvainen.

                      8. Naura sydämellisesti.

                      9. Pidä kiinni kasvusta ja luovuudesta.

                      10. Elämä on tässä ja nyt.

                      11. Terapia on liian hyvä asia jätettäväksi vain sairaiden käyttöön.

                     12. Sielunhoitajan sielun tulee olla järjestyksessä.

Sijaistraumatisoitumisesta

SIJAISTRAUMATISOITUMISESTA eli myötätuntouupumuksesta

 Työn mielekkyyteen liittyy suotuisa määrä haastetta ja vaativuutta so. optimaalinen  stressi auttaa kirimään ja estää turhautumisen. Säiliönä toiminen traumatisoituneille mielille on erittäin vaativaa. Sijaistraumatisoitumiseen kuuluvat puolustusmekanismeina samastuminen ja tunteiden toimiminen ajattelun sijasta.

 Uupumisesta voi puhua, kun työn rasittavuus muuttuu työntekijän rasittumiseksi siten, että kyse alkaa olla selviytymisestä ja etupäässä potilaan defenssit ja tuntemukset alkavat ohjata työn tekemistä.  Jatkuvan kuuntelemisen ja jakamisen seurauksena myös oman mielen säiliö uhkaa täyttyä tai mennä rikki ylivoimaisen edessä. Työuupumukseen johtavia tekijöitä ovat mm. itsenäisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien kapeneminen, määrällinen ja laadullinen kuormittuminen, ristiriidat yhteisössä ja organisaatiossa, sopimusten puuttuminen tai epäselvyys, niukka palkka, jatkuva arvioinnin kohteena oleminen, vähäinen tai epäselvä palaute, yksinäisyys, oma vaatimustaso. 

 Hoitotyöntekijälle on erityisen vaikeaa itsensä puolustaminen, ilmaiseminen ja itselleen pyytäminen Martti Lindqvistin mukaan. Näin siksi että hoitotyötekijä on kouliintunut ja tottunut olemaan pääasiassa toisia varten, mikä johtaa omien tarpeiden ja tunteiden laittamiseen taka-alalle. Uupumuksesta toivutaan tuntemisen, myöntämisen, vireystilan muutoksen ja itse- ja yhteisötutkiskelun tietä. Uupumisen jälkeisinä reaktioina tavallisia ovat vaikeus palata työhön, takaumat, ahdistus, haluttomuus ja suru, levottomuus, unen häiriöt sekä ärtymys.

 Vastavoimat omassa henkilökohtaisessa elämässä ovat mm. oman elämän hallinta, arjen mielekkyys, pienet asiat, kunnollinen iloitseminen ja sureminen, itsen kuunteleminen, tunteiden jakaminen työnohjauksessa ja kollegoiden kesken, valmistautumiseen ja palautumiseen tarvittava aika, liikunta ja uni, ihmissuhteet, lapsenomainen uteliaisuus, aikuismainen tutkiminen ja kokemuksen tuoma tyytyminen, oma ryhmä ja halutessa oma hoito.

 Vastavoimat työpaikalla ovat: mm. sopimuksellisuus ja rehellisyys/realistinen perehdytys pettymyksin ja iloin/realistisempien päämäärien asettaminen – selvyys ja kiinteys/yhteistyö, työn jakaminen ja rajaaminen (kalenteri)/työn monipuolisuus ja vaihtoehtoisten päämäärien asettaminen/vaikeimman jakaminen koko työryhmälle ja jokaisen työskentely useammassa kuin yhdessä tehtävässä/koulutuksen ja tutkimuksen osuuden kasvattaminen/omat rajat ja työyhteisön luottamus: reaktiot tunnistetaan ja keskustellaan, suojellaan lisärasitukselta/auttajan osattava kuulla itseään ja pyytää apua /työuupumustarkistukset/myönteisten tarkkailu- ja palautemekanismien kehittäminen/työn kehittäminen ja uran kehitys/ajankäyttötekniikat yms. selviytymismallit/konsultaatio ja työnohjaus/työmatkat/koti-ikävä: harrastukset/ työterveyshuolto/johdon tuki/jonot ovat johdon ja luottamushenkilöiden asia.

Työriippuvuuden keskeisiä piirteitä

Työriippuvaisuus ilmenee usein ocd, adhd, masennuksen ja ahdistuneisuuden kanssa yhtä aikaa Norjassa 2016 16500 tehdyn tutkimuksen mukaan. Dr Cecilie Schou Andreassen puhuu äärimmäisestä suhtautumisesta työhön. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152978

 Asteikolla 1 ei koskaan 2 joskus 3 en ole varma 4 usein 5 aina

 • uskon, että voin vapauttaa lisää aikaa työn tekemiseen
 • käytän työhöni enemmän aikaa kuin alun perin oli tarkoitus
 • teen työtä vähentääksesi syyllisyyden, ahdistuksen, avuttomuuden tai masennuksen tunteita
 • minua on kehotettu vähentämään työn tekemistä, mutta olen jättänyt sen huomiotta
 • tunnen stressiä, jos minua estetään tekemästä työtä
 • työn tekemisen vuoksi olen jättänyt vähentänyt harrastamista, treenejä ja muita vapaa-ajan menoja
 • teen työtä niin paljon, että se on alkanut vaikuttaa terveyteeni

 Usein tai aina valintojen ollessa määrältään 4 tai enemmän on kysymys työholismista.

Työriippuvuus tuo mukanaan 2 – 3 kertaa todennäköisemmin mielenterveysongelmia.

Muutamia näkökulmia tutkimuksesta:

 • 32.7 % täytti ADHD:n kriteerit (12.7 % among non-workaholics).
 • 25.6 % täytti OCD:n kriteerit (8.7 per cent among non-workaholics).
 • 33.8 % ahdistuneisuuden kriteerit (11.9 per cent among non-workaholics).
 • 8.9 % täytti masennuksen kriteerit (2.6 per cent among non-workaholics).

Dr Andreassen concluded:

“In wait for more research, physicians should not take for granted that a seemingly successful workaholic does not have ADHD-related or other clinical features.

Their considerations affect both the identification and treatment of these disorders.”

The study was published in the journal PLOS One (Andreassen et al., 2016).

Minä olen tekstikappale. Kirjoita tähän mitä haluat.Voit kertoa tässä vaikkapa hieman itsestäsi tai sivujesi tarkoituksesta.

Minä olen tekstikappale. Kirjoita tähän mitä haluat.Voit kertoa tässä vaikkapa hieman itsestäsi tai sivujesi tarkoituksesta.

Jaa tämä sivu