Tervetuloa kotisivulleni ! Olen Esa Pursiainen, psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti, psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja.

 

Valmistuin Helsingin yliopistosta psykologian maisteriksi vuonna 1988 (Teo 00901357376 5.10.94 Dnro 4938/462/94),

erikoistuin 1991 perheneuvolapsykologiksi,

vaativan erityistason psykoterapeutiksi 2005 (Valvira 00901357376 30.5.2005 Drno 1431/46/600/05) 

ja koulutuspsykoanalyytikoksi 2014

sekä suoritin työnohjaajakoulutuksen Diakissa 2015 - 2017.

Koulutukseni on psykoanalyyttinen ja näkökulmani psykodynaaminen.

 

Psykoterapeuttikoulutuksen lisäksi koulutuksiini kuuluvat mm. 2-vuotinen deriefing-koulutus (SMS) Järvenpäässä, 2-vuotinen johtajuuskoulutus (Sosv) Helsingissä sekä Stakesin 2-vuotinen seri-hoitokoulutus.

 

Olen toiminut Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n hallituksessa 2005 – 2009 ja EFPP:n  Suomen verkoston hallituksessa ja delegaattina 2006 – 2010 sekä Suomen psykologiliitossa ja HYn alumnitoiminnassa aktiivisesti.

 

Olen aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapian palveluntarjoajana KELAn yksilö- ja ryhmäpsykoterapiahauissa. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

 

Teen tällä hetkellä psykoterapiatyötä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa joko yksilö- tai ryhmäpsykoterapiana sekä annan vanhempainohjausta.  Sen ohella työnohjaan psykologeja, psykoterapeutteja, toimintaterapeutteja, perheiden ja ryhmien kanssa työskenteleviä, sosiaali- ja terveystoimen johtoa sekä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriaa ja kolmatta sektoria. Lisäksi koulutan yliopistojen psykoterapiaohjelmissa ja toimin Helsingin hallinto-oikeudessa lastensuojeluasioiden asiantuntijajäsenenä.

 

 

 

 

Olet tullut näin pitkälle...

Se merkitsee sitä, että olet jo ehtinyt pitkään miettiä asioita omassa mielessäsi, mutta koet halua tai tarvetta edetä vielä pitemmälle ja syvemmälle ja uskot kokeneesta työntekijästä olevan apua Sinulle matkantekijänä ja jakajana.

Sinua varmasti kiinnostaa tämän psykoterapeutin ja työnohjaajan työtilanne

2021 vuonna vapautuu täydentyvässä psykoterapiaryhmässä yksi paikka naiselle ja yksi miehelle. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16.30 - 18. Lähetän kiinnostuneille mielelläni esitteen. Yksilöpsykoterapiapaikat ovat tältä keväältä täynnä, joten syksyn 2021 paikkoja voi tiedustella keväällä.  

Työnohjaukseen voin ottaa kaksi uutta säännöllistä ryhmää, muutaman kerran ryhmiä kriisityönohjaukseen sekä pääasiassa puolen päivän ajoille yksilöohjattavia. 

 

Olen työskennellyt opiskeluaikanani 1980-luvulla pääkaupunkiseudulla sosiaalityöntekijänä lastensuojelun pitkissä sijaisuuksissa (avo-, perhe- ja laitospuoli) ja Helsingin lääninvankilassa sekä tuoreena psykologina 1987 – 89 Naulakallion erityislastenkodissa ja sen jälkeen koulupsykologina 1989 – 90 Itä-Vantaalla.

Perheneuvolatyön vuoden erikoistumiskoulutuksen päätyttyä työskentelin Järvenpään perheneuvolan psykologina 1991 – 1998 ja kaupungin debriefing-työn toisena koordinoijana 3 vuotta. Viimeiset 2 vuotta Järvenpäässä erityistyöntekijöiden yksikön johtajana (perheneuvola, puheterapeutit, koulupsykologit ja –kuraattorit) .

Vuonna 1998 siirryin käynnistämään Helsingin perheneuvolan Vuosaaren yksikköä, minkä jälkeen toimin koko itäisen alueen perheneuvolan johtajana 1999 – 2001.

Valmistuin vaativan erityistason psykoterapeutiksi 2005 Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:stä, ryhdyin kokopäiväiseksi ammatinharjoittajaksi 2008 ja valmistuin kouluttajapsykoterapeutiksi 2014.

Olen Suomen työnohjaajien jäsen (STOry). Työnohjaan opetus-, seurakuntien, sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin johtoa, työryhmiä ja työntekijöitä. Myös yksityiset psykoterapeutit ja työntekijät käyttävät työnohjaustani (ks. yhteistyötahot).

Pidän tärkeänä sitä, että käyn myös itse potilastyön ja työnohjauksen työnohjauksissa sekä osallistun vertaistyönohjaukseen ja että säännöllisesti koulutuksiin kotimaassa, Tavistockissa, Anna Freud centerissä ja EFPP:ssä.

Tavistock Lontoo 2016 Brief psychoanalytic psychotherapy/4 päivää

Tavistock Lontoo 2017 Group relations conference: identity, culture and class In group and organisational life

Anna Freud center Lontoo 2018 Understanding the Complexities of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) for Children and Young People/1 päivä

EFPP Belgrade conference 2018 The challenge of social traumata/ 4 päivää

Alessandra Lemma 2018 Helsinki Digi, body and social media  2 päivää

X:e Nordiska konferensen i grupppsykoterapi Tukholma 2019 2 päivää

Anna Freud center Lontoo Colloquium 2019 Psychoanalytic Perspectives on Assessment 2 päivää

 

Kotisivujen sisällöstä

Olen laittanut näille sovuille perustietoa ja linkkejä psykoterapiasta ja työnohjauksesta sekä joitakin alustuksiani muun muassa työuupumuksesta, työpaikkakiusaamisesta, työriippuvuudesta.