Tervetuloa kotisivulleni ! Olen Esa Pursiainen, psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti, psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja.

 

Valmistuin Helsingin yliopistosta psykologian maisteriksi vuonna 1988 (Teo 00901357376 5.10.94 Dnro 4938/462/94),

erikoistuin 1991 perheneuvolapsykologiksi,

vaativan erityistason psykoterapeutiksi 2005 (Valvira 00901357376 30.5.2005 Drno 1431/46/600/05) 

ja koulutuspsykoanalyytikoksi 2014

sekä suoritin työnohjaajakoulutuksen Diakissa 2015 - 2017.

Koulutukseni on psykoanalyyttinen ja näkökulmani psykodynaaminen.

 

Psykoterapeuttikoulutuksen lisäksi koulutuksiini kuuluvat mm. 2-vuotinen deriefing-koulutus (SMS) Järvenpäässä, 2-vuotinen johtajuuskoulutus (Sosv) Helsingissä sekä Stakesin 2-vuotinen seri-hoitokoulutus.

 

Olen toiminut Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n hallituksessa 2005 – 2009 ja EFPP:n  Suomen verkoston hallituksessa ja delegaattina 2006 – 2010 sekä Suomen psykologiliitossa ja HYn alumnitoiminnassa aktiivisesti.

 

Olen aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapian palveluntarjoajana KELAn yksilö- ja ryhmäpsykoterapiahauissa. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

 

Teen tällä hetkellä psykoterapiatyötä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa joko yksilö- tai ryhmäpsykoterapiana sekä annan vanhempainohjausta.  Sen ohella työnohjaan psykologeja, psykoterapeutteja, toimintaterapeutteja, perheiden ja ryhmien kanssa työskenteleviä, sosiaali- ja terveystoimen johtoa sekä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriaa ja kolmatta sektoria. Lisäksi koulutan yliopistojen psykoterapiaohjelmissa ja toimin Helsingin hallinto-oikeudessa lastensuojeluasioiden asiantuntijajäsenenä.

 

 

 

 

Olet tullut näin pitkälle...

Se merkitsee sitä, että olet jo ehtinyt pitkään miettiä asioita omassa mielessäsi, mutta koet halua tai tarvetta edetä vielä pitemmälle ja syvemmälle ja uskot kokeneesta työntekijästä olevan apua Sinulle matkantekijänä ja jakajana.

Sinua varmasti kiinnostaa tämän psykoterapeutin ja työnohjaajan työtilanne

Olen haastatellut 2018 kesän yhteydessä uusia psykoterapia-asiakkaita ja kalenterini on siltä osin täynnä aina ensi kevääseen saakka. Jos yllättäviä muutoksia tapahtuu niin kirjaan paikkatilanteen tähän. 

2018 syksystä minulla on tilaa ottaa työnohjaukseen vastaanotolleni ryhmiä tai yksilöohjattavia pääasiassa keskipäivän ajoille.

Työhistoriastani

 Olen työskennellyt opiskeluaikanani 1980-luvulla pääkaupunkiseudulla sosiaalityöntekijänä lastensuojelun pitkissä sijaisuuksissa (avo-, perhe- ja laitospuoli) ja Helsingin lääninvankilassa sekä tuoreena psykologina 1987 – 89 Naulakallion erityislastenkodissa ja sen jälkeen koulupsykologina 1989 – 90 Itä-Vantaalla.

 

Perheneuvolatyön vuoden erikoistumiskoulutuksen päätyttyä työskentelin Järvenpään perheneuvolan psykologina 1991 – 1998 ja kaupungin debriefing-työn toisena koordinoijana 3 vuotta. Viimeiset 2 vuotta Järvenpäässä erityistyöntekijöiden yksikön johtajana (perheneuvola, puheterapeutit, koulupsykologit ja –kuraattorit) .

 

Vuonna 1998 siirryin käynnistämään Helsingin perheneuvolan Vuosaaren yksikköä, minkä jälkeen toimin koko itäisen alueen perheneuvolan johtajana  1999 – 2001. Valmistuin vaativan erityistason psykoterapeutiksi 2005 Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:stä, ryhdyin kokopäiväiseksi ammatinharjoittajaksi 2008 ja valmistuin kouluttajapsykoterapeutiksi 2014.

 

Olen Suomen työnohjaajien jäsen (STOry). Työnohjaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin johtoa, työryhmiä ja työntekijöitä. Myös yksityiset psykoterapeutit ja työntekijät käyttävät työnohjaustani (ks. yhteistyötahot)

 

Pidän tärkeänä sitä, että käyn myös itse potilastyön ja työnohjauksen työnohjauksissa sekä osallistun vertaistyönohjaukseen ja että säännöllisesti koulutuksiin kotimaassa, Tavistockissa ja EFPP:ssä.

 

Tavistock  2016   Brief psychoanalytic psychotherapy/4 päivää              
Tavistock  2017   Group relations conference: identity, culture and class In group and organisational life    
Anna Freud center  2018 Understanding the Complexities of Complex/ 3 päivää              
      Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) for Children and Young People/1 päivä    

 

EFPP Belgrade conference  The challenge of social traumata/ 4 päivää 2018

 

 

 

 

 

 

Kotisivujen sisällöstä

Olen laittanut näille sovuille perustietoa ja linkkejä psykoterapiasta ja työnohjauksesta sekä joitakin alustuksiani muun muassa työuupumuksesta, työpaikkakiusaamisesta, työriippuvuudesta.